Frozen Mojito

340,00

Rum,esmer şeker,mojito, nane,limon suyu, lime suyu

Rum,esmer şeker,mojito, nane,limon suyu, lime suyu